/  Usługi   /  Terapia w Dynamicznej Ortezie DUNAG 02
Orteza Dunag02

Terapia w Dynamicznej Ortezie DUNAG 02

Na czym polega?

Orteza Dynamiczna Dunag02 jest to narzędzie rehabilitacyjne, które na co dzień stosujemy w placówkach Emedea w Poznaniu i Luboniu.

Specjalnie przygotowany kombinezon składa się z kamizelki z nierozciągliwego materiału, dodatkowo wyposażonego w metalowe zaczepy, które łączą gumowe naciągi.

Podczas prawidłowego użycia Ortezy możemy skorygować poszczególne części ciała. Ponadto wykorzystujemy nakolanniki, dzięki którym możemy zapiąć naciągi w taki sposób, aby ustawić kończyny dolne w osi.

 

Wykorzystując Dunag 02 możemy pracować z dzieckiem w różnych pozycjach w: parterze, siedzącej, czworaczej, klęku, stojącej oraz podczas chodu. Równocześnie narzędzie możemy wykorzystywać w różnych sytuacjach terapeutycznych, a dodatkowo w warunkach domowych – co za tym idzie całościowo wspierać rozwój dziecka.

 

Orteza dynamiczna Dunag 02 – dla kogo?

Za pomocą Ortezy Dynamicznej Dunag 02 wspieramy rehabilitację i funkcjonowanie dzieci między innymi z:

 • obniżonym napięciem mięśniowym
 • mózgowym porażeniem dziecięcym
 • spektrum autyzmu
 • nieprawidłowym wzorcem postawy
 • nieprawidłowym ustawieniem stóp
 • zaburzeniami przetwarzania sensorycznego
 • zaburzeniami równowagi

Orteza dynamiczna Dunag 02 – zastosowanie

Korekcja nieprawidłowych wzorców postawy.
Odpowiednie upięcie naciągów pozwala nam na korekcję ustawienia łopatek, tułowia, miednicy, kolan czy stóp.

.

Ponadto umożliwia budowanie prawidłowej kontroli głowy i tułowia

Pionizacja

 W zależności od potrzeb możemy optymalizować nasze wsparcie, od pionizacji biernej, gdzie w pełni wspomagamy dziecko. Kolejno do pionizacji czynnej w której dziecko wykorzystuje siłę własnych mięśni tułowia i kończyn dolnych z minimalnym wsparciem. Dążymy do samodzielnego utrzymania pozycji stojącej.

Nauka chodu

Orteza wspiera naukę chodu, przenoszenie ciężaru ciała, naukę upadku, asekuracji, ponadto stymuluje zmysły równowagi, a przede wszystkim daje dziecku poczucie bezpieczeństwa.

Podczas doskonalenia techniki przenoszenia ciężaru ciała wykorzystywana jest szyna. Pozwala ona wykonywać dziecku ruch we wzorcu zbliżonym do prawidłowego. Ponadto dostarcza poczucie bezpieczeństwa w trakcie nauki upadku.

Praca w Ortezie Dynamicznej Dunag02 z wykorzystaniem szyny umożliwia naukę ruchów rotacyjnych, które są niezbędne w codziennym funkcjonowaniu dziecka z niepełnosprawnością ruchową.

Samodzielne wykonanie codziennych aktywności

Ze względu na stabilizację w centrum tułowia ułatwia uwolnienie kończyny górnej do wykonania aktywności funkcjonalnej. Pozwala na większą samodzielność i niezależność. Wykorzystujemy to do ćwiczenia czynności samoobsługowych, a ponadto do nauki i zabawy.

Aktywności w zabawach ruchowych

Orteza Dunag 02 daje możliwość zabawy w pozycjach często niedostępnych bez uzyskania wsparcia.

Orteza Dynamiczna wspomaga pracę różnych specjalistów

Warto zauważyć, iż budowanie aktywności w tułowiu może zwiększyć koncentrację podczas pracy z dziecka z logopedą, pedagogiem i psychologiem co niewątpliwie przekłada się na efektywność terapii.

Większa stabilizacja tułowia przekłada się również na podwyższenie napięcia w sferze oralnofacjalnej.

Podczas zajęć w placówkach Emedea łączymy również terapię narzędziem C-Eyeoraz Ortezą Dynamiczną. Dunag 02 pozwala budować koncentrację dziecka na wykonaniu zadania terapeutycznego.

Podczas terapii ręki czy terapii zajęciowej, orteza zapewnia większą kontrolę tułowia dzięki czemu możemy jednocześnie skupić się na usprawnianiu pracy rąk.

Orteza Dynamiczna Dunag 02 jest doskonałym uzupełnieniem funkcjonalnej terapii procesów przetwarzania sensomotorycznego

Większa świadomość ciała niewątpliwie pozwala dziecku na podjęcie działań związanych z nauką planowania ruchu, a co za tym idzie kombinezon jeszcze bardziej wspiera funkcjonowanie dziecka i wspomaga orientację w przestrzeni.

Wykorzystanie kombinezonu Dunag 02 niewątpliwie ułatwia dziecku przeniesienie ciężaru ciała i utrzymanie równowagi, ponadto dostarcza doznań z układu przedsiąkowego.

Orteza Dynamiczna Dunag 02 wymusza u dziecka zmianę dystrybucji i reorganizację napięcia mięśniowego w centrum. Dlatego pozwala to na odbiór bodźców z pracy układu mięśniowo-szkieletowego, a co za tym idzie ułatwia wykonywanie ruchu.

Większa stabilizacja w centrum dodatkowo umożliwia podjęcie przez dziecko ćwiczeń wymagających precyzji wykonywania ruchu i koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Orteza Dynamiczna Dunag02 Dla kogo?

Wskazania dzieci do terapii przy użyciu kombinezonu DUNAG 02:

 • dziecięce porażenie mózgowe
 • udary mózgowe
 • opóźnienia rozwoju motorycznego
 • urazy mózgu
 • urazy rdzenia kręgowego
 • przepuklina rdzeniowo-oponowa
 • ze spektrum autyzmu

Więcej informacji o Ortezie Dynamicznej Dunag02 <-tutaj