/  Usługi   /  Konsultacja z lekarzem specjalistą rehabilitacji medycznej

Konsultacja z lekarzem specjalistą rehabilitacji medycznej

Na czym polega?

Oferujemy konsultacje z lekarzem rehabilitacji medycznej, który zajmie się oceną układu ruchu pacjenta oraz zaproponuje odpowiednie działania lecznicze. Na podstawie przeprowadzonych badań zakwalifikuje pacjenta do odpowiednich zabiegów rehabilitacyjnych lub zleci dodatkowe badania. Lekarz rehabilitacji medycznej zajmie się również doborem zaopatrzenia ortopedycznego i środków pomocniczych dofinansowanych z NFZ.

Dla kogo

Zapraszamy na konsultacje dzieci:

z problemami okołoporodowymi i wadami wrodzonymi zagrażającymi dalszemu rozwojowi dziecka, urodzone przedwcześnie, wymagające wsparcia rozwoju, z wadami postawy, po urazach.