/  Education   /  Badanie ADOS-2
Autyzm badanie

Badanie ADOS-2

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna EMEDEA w Poznaniu specjalizuje się między innymi w terapii i czynnościach diagnostycznych zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD). Badanie ADOS-2 jest uznawane za jedno z najskuteczniejszych narzędzi diagnostycznych w tym zakresie. Badanie dedykowane jest dla dzieci od 12 miesiąca do 18 roku życia. W ramach działalności placówek Emedea funkcjonuje przedszkole specjalistyczne dla dzieci w spektrum autyzmu. Przedszkole jest w trakcie uzyskiwania statusu placówki rekomendowanej przez IWRD.

Więcej informacji…

Badanie ADOS-2Przebieg

  1. Konsultacja wstępna z rodzicami (czas trwania: 1,5h)
  2. Obserwacja kliniczna dziecka oraz badanie przesiewowe (czas trwania 1h)
  3. Badanie ADOS-2: Przeprowadzenie badania ADOS-2 przez wykwalifikowanego specjalistę oraz rozmowa z rodzicem lub opiekunem prawnym. (czas trwania: 1,5)
  4. Analiza wyników: Szczegółowa analiza zebranych danych oraz obserwacji (czynność diagnostyczna odbywająca się poza czasem trwania wizyty)
  5. Raport diagnostyczny: omówienie szczegółowego raportu, który zawiera wyniki badania diagnostycznego ADOS-2 oraz zalecenia terapeutyczne i dalsze postępowanie w procesie diagnostycznym. 

Nasz zespół składa się z certyfikowanych terapeutów, którzy posiadają specjalistyczne szkolenia z zakresu badania ADOS-2. Każde badanie jest dostosowane do specyficznych potrzeb i możliwości osoby badanej. Zapewniamy dokładną i obiektywną diagnozę, która jest podstawą do dalszych działań terapeutycznych. Jesteśmy placówką interdyscyplinarną przez co oferujemy wsparcie po badaniu, w tym konsultacje, planowanie terapii oraz kontakt z innymi specjalistami.

Konsultacja wstępna z rodzicami: Prosimy o zebranie wszelkich dostępnych informacji medycznych dotyczących dziecka, w tym raportów lekarskich, a także wyników badań i diagnoz. 

Wskazówki dla rodzica w celu prawidłowego przygotowania dziecka do badania:
Prosimy:
-aby dziecko było w wygodnym ubraniu,
-miało ze sobą ulubione przekąski i napój
(niezbędne do przeprowadzenia badania)
-było wypoczęte w dniu badania 

Prosimy również, aby być punktualnie na miejscu badania w celu uniknięcia niepotrzebnego stresu.

Koszt badania ADOS-2 wynosi 1900 zł płatne w dniu pierwszej wizyty.
(istnieje także możliwość rozłożenia płatności na raty po wcześniejszym ustaleniu z poradnią) 

Skontaktuj się z nami:

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczne Emedea
Poznań ul. Bosa 15
tel: 570 715 730
e-mail: poradnia@emedea.pl